ATC Ommen

Leren door te werken!

Het ATC

ATC staat voor Arbeid Trainings Centrum en is een opleidingscentrum, een bedrijfsmatige leeromgeving waarin het opleiden van leerlingen met kansen op elk niveau centraal staat. Het behalen van erkende certificaten kan hiervan deel uitmaken.

De unieke combinatie van het bedrijfsmatige werken in een onderwijs-leersituatie geeft leerlingen optimale mogelijkheden.

Een assessment in het kader van arbeidskundig onderzoek maakt structureel deel uit van het ATC traject.


Op het ATC worden de volgende branchegerichte cursussen aangeboden:

  • Opleiding trekkerrijbewijs.
  • Opleiding heftruckcertificaat.
  • Opleiding werken in het groen.
  • Opleiding schoonmaak in de groothuishouding.
  • Opleiding fietstechniek.

We richten ons op training en vorming, hierbij onderscheiden we de volgende aspecten:

  • Training van arbeidsvaarigheden gericht op routinematige productie.
  • Training van arbeidsvaardigheden gericht op het professioneel omgaan met materialen.
  • Training van arbeidsvaardigheden gericht op de werkomgeving.
  • Training en vorming in het kader van sociale vaardigheden.

 

Opleiden is investeren...